ZASADY OKREŚLANIA KLASY METROLOGICZNEJ WODOMIERZA


  Zakres pomiaru przepływu:



Rozmiar: 15858 bajtów

q p <15 m^3/h q p >15 m^3/h
Klasa A
Klasa B
Klasa C
q s/qmin=50
q s/qmin=100
q s/qmin=200
q s/qmin=25
q s/qmin=50
q s/qmin=100
Rozmiar: 43318 bajtów